június, 2022

Jelenleg hónapok szerint tallóz...

 

“Gaudete” – “Örüljetek” – Ballagás

Ballagási ünnepségre gyűlt össze a brenneres közösség 2022. június 15-én délelőtt. A 8.a és a 8.b osztályosok meghatódva, de boldogan lépték át iskolánk kapuját. A hetedik osztályos tanulók feldíszítették a termeket, virággal és tarisznyával is készültek az általános iskolai tanulmányaikat befejező diáktársaiknak. A két osztály még utoljára végigment iskolánk épületének folyosóin, kicsik és nagyok virággal a kezükben fogadták őket. A búcsúzók az aulában énekkel köszönték még az elmúlt évek áldozatos munkáját tanáraiknak és iskolánk minden dolgozójának.

11 órakor kezdődött a Szalézi templomban az ünnepi szentmise, amelyet Fekete Szabolcs Benedek püspök atya, Császár István, általános helynök és Köbli Tamás, iskolalelkész mutattak be. A főpásztor szentbeszédében visszaemlékezett az ismert ballagó énekre, amelyet a diákok is énekeltek: “Gaudeamus igitur”. Feltette a kérdést, hogy vajon mit is jelent a “Gaudeamus”. Ez a szó az örömet jelzi, azt, hogy örüljünk. Akkor is, amikor megpróbáltatások elé állít az élet és akkor is, amikor sikereket érünk el. A Jóisten nem egyenlő részben adja nekünk a talentumokat, de mindnyájunk kötelessége, hogy a kapott talentumait kamatoztassa. Újra és újra emlékeztetett püspök atya az örömre, amelynek életünk alapkövévé kell válnia.

A szentmise után a ballagási műsor következett, amelynek az elején a két osztály a Ma reggel útnak indulunk című dalt énekelte el, hangszeren kísértek: Kiss Julianna (cselló), Törő Sára (fuvola) és Hajba Noémi (hegedű).

Sarkadi Gyöngy verssel búcsúzott, majd Vass Gréta a hetedik osztályosok nevében szólt az ünneplő felsőbb évesekhez. Bencze Boglárka és Kemény Anna négykezest játszottak, majd Kiss Julianna, tanárával Berkiné Pothárn Margittal adott elő egy csellódarabot. A nyolcadik osztályosok nevében Széplaki Júlia és Piri Endre búcsúzott. Az ünnepélyes zászlóátadás, majd szalagfelkötés után Englert Zsolt, igazgató köszöntötte az ünneplőket, illetve a kitűnő és jeles tanulóknak átadta a jutalomkönyveket.

Isten áldása kísérjen Benneteket!

Ballagás 2022
« 1 A 11 »

A bérmálás szentségében részesültek nyolcadikosaink

2022. június 11-én, szombaton délután 15 órakor kezdődött a 8.a és 8.b osztályos diákjaink bérmálási szentmiséje, amelynek főcelebránsa dr. Székely János megyéspüspök volt. Az oltárnál szolgált Császár István, általános helynök és Köbli Tamás, iskolalelkész is.

Diákjainkat a bérmálás előtti napokban Filoména és Lujza nővér mellett az osztályfőnökök – Karagityné Geiger Szilvia és Pócza Tímea –   kísérték el és támogatták a lelkigyakorlaton, nekik is köszönetet mondtak a fiatalok, de hálát adtak szüleikért, családtagjaikért, tanáraikért, valamint az iskolában dolgozókért.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédében három fontos üzenetet emelt ki, figyelmeztetve a fiatalokat arra, hogy a bérmálás szentsége megerősít a hitben, az alázatban és a jóra való törekvésben.

Külön köszönet iskolánk gimnazista tanulóinak: Ernyey Júliának, Gaspari Dórának és Nagy Gergelynek (11.n), akik zenei szolgálatukkal még meghittebbé varázsolták az ünnepet.

Látogatás a Püspöki palotában – Péhm Gellért beszámolója

János püspök meghívására ellátogattunk a püspöki palotába. A főpásztor 12:00 órára várt bennünket. Miután beléptünk, elindultunk egy hosszú lépcsőn, majd letettük táskáinkat és elindultunk a kiállításra. Miközben végigmentünk a kiállításon, püspök atya beszámolt nekünk többek között a fontosabb képekről, személyekről, írásos emlékekről, emléktáblákról és egyéb tárgyakról.

Végignéztük ezen kívül még a sok gyönyörűen feldíszített termet. Nagyon izgalmasan adta elő azt, hogy miről, mit kell tudni. Ezután egy kis evés-ivás következett, majd püspök atya egy kis vetélkedővel készült számukra. Voltak kérdések, amelyekre a választ csak az tudta, aki nagyon figyelt az előadáson. Természetesen vissza lehetett menni az adott helyszínhez, kiállított darabhoz.

Az első három helyezett egy-egy csokit kapott. Ezen kívül mindenki választhatott egy kis ajándékot. Aztán megnéztük Mindszenty József bíboros-, majd Brenner János kiállítását. Mutattak  egy kisfilmet a Székesegyházról, aztán nagy meglepetésünkre az atya kihívta a fiúkat focizni.

Remekül éreztük magunkat ebben a két órában, János püspök Úrban pedig egy kedves, emberszerető, jólelkű embert ismerhettünk meg.         Köszönjük az élményt!

A 6.a osztály nevében Péhm Gellért

– tanul

 

^