“Gaudete” – “Örüljetek” – Ballagás

Ballagási ünnepségre gyűlt össze a brenneres közösség 2022. június 15-én délelőtt. A 8.a és a 8.b osztályosok meghatódva, de boldogan lépték át iskolánk kapuját. A hetedik osztályos tanulók feldíszítették a termeket, virággal és tarisznyával is készültek az általános iskolai tanulmányaikat befejező diáktársaiknak. A két osztály még utoljára végigment iskolánk épületének folyosóin, kicsik és nagyok virággal a kezükben fogadták őket. A búcsúzók az aulában énekkel köszönték még az elmúlt évek áldozatos munkáját tanáraiknak és iskolánk minden dolgozójának.

11 órakor kezdődött a Szalézi templomban az ünnepi szentmise, amelyet Fekete Szabolcs Benedek püspök atya, Császár István, általános helynök és Köbli Tamás, iskolalelkész mutattak be. A főpásztor szentbeszédében visszaemlékezett az ismert ballagó énekre, amelyet a diákok is énekeltek: “Gaudeamus igitur”. Feltette a kérdést, hogy vajon mit is jelent a “Gaudeamus”. Ez a szó az örömet jelzi, azt, hogy örüljünk. Akkor is, amikor megpróbáltatások elé állít az élet és akkor is, amikor sikereket érünk el. A Jóisten nem egyenlő részben adja nekünk a talentumokat, de mindnyájunk kötelessége, hogy a kapott talentumait kamatoztassa. Újra és újra emlékeztetett püspök atya az örömre, amelynek életünk alapkövévé kell válnia.

A szentmise után a ballagási műsor következett, amelynek az elején a két osztály a Ma reggel útnak indulunk című dalt énekelte el, hangszeren kísértek: Kiss Julianna (cselló), Törő Sára (fuvola) és Hajba Noémi (hegedű).

Sarkadi Gyöngy verssel búcsúzott, majd Vass Gréta a hetedik osztályosok nevében szólt az ünneplő felsőbb évesekhez. Bencze Boglárka és Kemény Anna négykezest játszottak, majd Kiss Julianna, tanárával Berkiné Pothárn Margittal adott elő egy csellódarabot. A nyolcadik osztályosok nevében Széplaki Júlia és Piri Endre búcsúzott. Az ünnepélyes zászlóátadás, majd szalagfelkötés után Englert Zsolt, igazgató köszöntötte az ünneplőket, illetve a kitűnő és jeles tanulóknak átadta a jutalomkönyveket.

Isten áldása kísérjen Benneteket!

Ballagás 2022
« A 11 »


Comments are Closed

^