A szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Plébánia felhívása

Szeretettel adjuk közre a szombathelyi Szent Erzsébet Ferences Plébánia felhívását!

 

Boldog Brenner János születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából az egyházmegye támogatásával és a hívek adományából egy 160 kg-os haranggal szeretnénk tisztelegni a mártír előtt, aki 1931. december 27-én látta meg a napvilágot.

Az Úr készítette elő ezen alkalmat, hiszen a háborúba elvitt harang helye adta az újabb harang elhelyezésének lehetőségét. Ezt felismerve, és a jeles évforduló is elérkezett, méltónak találtuk, hogy annak a templomnak a tornyában kerüljön elhelyezésre a Boldog Brenner Jánosra emlékeztető motívumokkal ékesített harang, ahol az édesanya és a család bemutatta Istennek és a keresztvíz alá helyezte a kisgyermeket. 1931. december 31-én Vargha Theodorich atya megkeresztelte és a János nevet kapta. Így az Úr – akkor még nem tudta senki – kiváltságos ajándékkal gyarapította egyházközségünket. Azt csak a Jó Isten és a szülők, különösen az édesanya tudja miért lett kiválasztott János. A János név így nem a véletlen műve.

A haranggal való tisztelgés a katolikus hagyományban gyökerezik. A harang zúgása imára hív. Több településen ma is szokás a halottat kiharangozni, amilyen hamar csak lehet, így lehetőség nyílik arra, hogy lelkét imánkkal kísérjük a nagy úton.

Elgondolkoztató az a tény is, hogy János élete a karácsony köré tevődik. Küldött és példa volt ő, a Jó Pásztort követte életében. Az Úr csodásan rendezte el, hogy előbb a Kis Jézus szülessen meg, majd a családot újabb saját gyermekkel ajándékozta meg. Akkor még nem tudták, hogy ez az öröm 1957-ben az öröm vasárnapjára gyásszá változik. Ettől kezdve az édesanya Szűz Máriához hasonlóan megkapta a fájdalmas anyai életet és haláláig – 1991 december 24 – hűségesen látogatta Isten házát.

A család élete mélyen kötődött a ferences templomhoz. Külön helyük volt az ősöknek, ma a papi szék helye. Az édesanya a folyosón mindig ugyan azon a helyen foglalt helyet a szentmiséken és az imádkozás elvégzésekor, ahol annak idején a családtagjaival együtt volt a templomban. Ők átélték a keresztáldozatot, meg is kapták a jutalmat, a papi hivatást, János esetében a kiválasztottság által a vértanúságot.

Vegyük kezünkbe lelki naplóját és olvasgassuk karácsonyra és a jeles évfordulóra készülve, hogy az Úr tanítson bennünket a helyes életre és utódainknak a hit átadására.

Adjunk hálát Istennek, hogy az egyház által fölemelt vértanú lába nyomán járhatunk, és merítsünk erőt az Ő életéből.

 

Bízzunk, ne csüggedjünk mert

“AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN A JAVUKRA VÁLIK”.

Aki szeretné anyagilag támogatni a harang készítését, az

EGYHÁZMEGYE SZÁMLÁJÁRA
(OTP 11747006 – 22894126 -00000000)

“HARANG”
közleménnyel történő utalással teheti meg.

 Comments are Closed

^