vasárnap, november 14th, 2021

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Szent Márton zarándoklat

A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 4. B osztálya pár héttel ezelőtt egy hittanórán meghívást kapott arra, hogy a Szent Márton út egy szakaszát végigjárják.

Az első távra Szombathely-Ják között egy ködös szombat reggelen indult a vállalkozó kedvű 10 gyerek és  csatlakozó családtagjaik, összesen 18-an. A csapat vezetője Kozma Andrásné Jutka néni volt.

A Székesegyházban áldást kaptak utukra Köbli Tamás atyától, az iskolalelkésztől, majd – egy kis szakaszon a családtagok kíséretében – elindultak az első bélyegzőhely, a Martineum felé.

Itt bekerültek a zarándokútlevelekbe az első bélyegző lenyomatok, majd mindenki megfogalmazta, hogy kiért vagy miért vállalja a zarándoklat nehézségeit. Innen indultak az Erdei Iskola felé a nárai majd a jáki erdőn keresztül egészen a jáki templomig, ahol a második bélyegzőt is megkapták az útleveleikbe.

A nap mérlege: 15 km gyaloglás 5 óra alatt 2 kisebb megállóval, zarándokhoz méltó türelemmel, békességgel és vidámsággal. Útközben átkeltek 2 patakon, ahol a fiúk buzgón segédkeztek a rozoga hidaknál, le- és felsegítették a csúszós parton a kisebbeket és a lányokat!

Az út első szakaszán gyűjtött faágakból elkészült a csapat zarándokkeresztje is, ezzel és egy Mária zászló alatt vonultak végig. A Szent Márton erdőben köszöntötték egymást a szembejövő zarándokcsapattal, ez mindkét közösségnek örömet szerzett.  Útközben mindig más- és más ment az élen, hogy keresse a sárga sáv jelzést, az élen haladt a zarándokkereszt is.

Az utolsó pár kilométeren már látszott a jáki templom két tornya, ez erőt adott, hogy a célt mielőbb elérjék, sőt az utolsó lendülettel még a meredek templomdombot is megmászták, hogy találkozzanak az értük érkező autós családtagokkal.

Egyhangú volt a döntésük: a Szent Márton Út folytatása következik!

Szeretettel várják a csatlakozni kívánókat!

Védetten a világhálón – Iványiné Nagy Kinga előadása

 2021. november 9-én rendkívül érdekes előadáson vehettünk részt a Brenner Iskola könyvtárában. Iványiné Nagy Kinga fontos, sőt napjainkban elengedhetetlen tudás birtokába juttatott bennünket, résztvevőket.

A közel kétórás előadás, majd kötetlen beszélgetés rávilágított, hogy valós életünk mellé egy párhuzamos, virtuális életet építünk. Mindennapjaink minden területét átszövik a világháló áldott és áldatlan hatásai. A mi döntésünk, hogy ennek a virtuális világnak mennyire akarunk a részesei lenni, mit akarunk látni belőle, mit engedünk láttatni magunkból. A virtuális világon keresztül érkező támadások annyi irányból érkeznek, ahány irányba belépési pontot nyitunk. Ahhoz, hogy a valós életünket megvédjük a világhálóból ránk zúduló veszedelmektől, felelős döntéseket kell hoznunk. A mi választásunk, hogy a védelem milyen fokát alkalmazzuk az internethez kapcsolódó eszközeinken, és a mi döntésünk az is, hogy milyen stratégia mentén építjük fel online identitásunkat.

Az előadás célja az volt, hogy olyan ismereteket nyújtson, melyek segítik a világhálón történő eligazodást. A látható/felszíni weben keletkező fenyegetettségek, veszélyforrások mellett az előadás elkalauzolt bennünket az internet legsötétebb és legmélyebb bugyraiba is, ahonnan a legrövidebb ideig tartó alámerülés után is hátborzongató élményekkel bukkanhatunk a felszínre.

Az előadásban kidomborodott a család elsődleges felelőssége a gyerekek online életének alakulásáért. Ezért megismerhettük azokat az eszközöket és szülői feladatokat, amik hatékony védelmet nyújtanak a bajok megelőzéséhez.

A tudatosan és biztonságosan internetező tanulókért másodsorban az iskola és a pedagógus felel. Az előadás csokorba szedte azokat a tudni- és tennivalókat, segédanyagokat, melyekkel az oktatás szereplői hozzájárulhatnak a diákok felelősségteljes digitális állampolgárrá válásához.

Véghné Tomkó Beáta, magyartanár

^