vasárnap, szeptember 26th, 2021

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Elsőáldozás a Székesegyházban

2021. szeptember 25-én járultak első szentáldozásukhoz a 4.a, 4.b és 4.c osztály tanulói valamint három felsős diákunk. Az ünnepre családtagok, iskolánk tanítói és pedagógusai kísérték el a diákokat. Külön öröm volt számunkra, hogy azok a negyedikesek is elkísérték osztálytársaikat, akik már a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus keretében voltak elsőáldozók.

A szentmise kezdetén a kislányokat és kisfiúkat az egyik szülő kísérte be a Székesegyházba, majd közösen imádkoztak a gyermekek szüleikkel  azért, hogy egész életükben kísérje őket Jézus Krisztus az Oltáriszentségben.

A szentmisét Schauermann János atya mellett – mint főcelebráns – Csány Péter atya és Köbli Tamás iskolalelkész mutatták be. A szentbeszédben Tamás atya kiemelte a NEK mottóját is: “Minden forrásom belőled fakad.”, amely a 87. zsoltár 7. verséből való. Tamás atya biztatta a kisdiákokat arra, hogy fedezzék fel ők is életük igazi forrásait.

Külön köszönet a diákokat elkísérő nővéreknek, atyáknak és tanítóknak, akik  segítették és segítik a tanulókat minden nap a lelki fejlődés útján. Köszönjük Rátkai Imréné, Mariann néni zenei szolgálatát is!

Isten áldja meg elsőáldozóinkat!

Elsőáldozás 2021.09.25.
« A 10 »

Ismét szárnyat kaptak a gólyák!

2021. szeptember 24-én iskolánk megrendezte az 5. BBJG Gólyaavatót. Az idei vetélkedő rendhagyó volt, hisz nem csak a 9., hanem a 10. évfolyam diákjait is most avattuk. Magát az avatót azonban megelőzte a gólyahét. A 10.M és 10.N már tavaly teljesítették a beöltözéssel járó feladatokat, ezért idén csak a 9.N osztálynak kellett jelmezekben megjelenniük.

Hétfőn a fiúk sellőknek, a lányok pedig horgásznak vagy búvárnak öltöztek, kedden pedig egy Disney karakternek. Szerdán a 10. évfolyam is becsatlakozott a gólyahét programjába, ugyanis az osztályoknak a High School Musical (HSM) filmek egy-egy dalára kellett egy kisebb műsort, flashmobot bemutatniuk.

Az igazi megmérettetésre pénteken került sor. A műsorvezetőink Ernyey Júlia és Nagy Gergely voltak, akik nagyszerűen helyt álltak. Mivel ez egy verseny, zsűritagokra is szükség volt. Köbli Tamás atya, Ernyey Tiborné – Erzsi néni, Németh Béla tanár úr, valamint a diákságból Nagy Luca és Móritz Gergő díjazta a produkciókat és a megmérettetéseket.

Az avató az osztályok himnuszával, majd táncával kezdődött, ezt követően különböző feladatokat kellett teljesítenie a gólyáknak. Volt feladat, melynél a gyorsaság számított, másoknál pedig a kreativitás. Mielőtt kihirdették volna a győztes osztályt, a gólyák letették az esküjüket és megkapták az emlékkitűzőjüket, melyet egy héten keresztül kell majd hordaniuk. A végeredmény nagyon szoros volt. Harmadik helyen végzett a 9.N osztály, a második helyet a 10.M szerezte meg. A nyertes pedig a 10.N osztály lett.

Szívből gratulálunk minden gólyának!

Gaspari Dóra, 11.n osztály, főszervező

Gólyaavató 2021
« A 10 »

 

 

Szent Gellért nap iskolánkban

Szent Gellértre, a katolikus iskolák védőszentjére emlékeztünk liturgikus ünnepén, szeptember 24-én. Népünk kereszténnyé válásának kezdetén vezérelte hozzánk Isten Szent Gellértet, hogy Imre herceg nevelőjeként, remeteként, püspökként és vértanúként szolgálja Istent és a magyarság krisztusi hitre térését.

Az alsó tagozatos diákok reggel nyolc órakor, majd ezt követően délelőtt a felsősök és a gimnazisták szentmisén vettek részt, ahol együtt imádkoztunk  iskolánkért, diákjainkért, családjainkért. A szentmiséket Köbli Tamás iskolalelkész mutatta be, a szentbeszédet Bodorkós Áron, papnövendék mondta. Köszönjük mindkettőjük áldozatos munkáját, illetve külön köszönet a gyóntató atyáknak a szolgálatért.

Ezt követően a 3.c osztályos tanulók színdarabot mutattak be Szent Gellértről, ezzel elevenítették fel a katolikus iskolák és pedagógusok védőszentjének életét. Köszönet a felkészítőiknek: Lilla néninek és Kati néninek! A nővérek és Zita néni vezényletével szép dalok tanulásával valamint közös dalénekléssel sikerült még emlékezetesebbé tenni a napot.

Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Fotók: Hajbáné Mátyás Katalin, Németh Nóra, H.Pezenhófer Brigitta

Szent Gellért nap 2021
« A 2 »
^