30 éve alakult újjá a Szily János cserkészcsapat

Október 23-án nagyon szép napot adott nekünk a Jóisten, hogy hálát adjunk és
megünnepeljük iskolánk cserkészcsapatának 30 éves újjáalakulási jubileumát.
1989 júniusában szerveződött újjá – akkor még a szombathelyi Székesegyház
csapataként – a 387. számú Szily János cserkészcsapat. A toborzás és a felkészítés
eredményeként 1989. október 22-én, vasárnap, a 9 órai szentmise keretében történt
meg a csapat – és egyben Szombathely – első cserkészfogadalom-tétele. Ezért
évenkénti csapatünnepségünket is ebben az időpontban tartjuk.
A mostani, jubileumi ünnepségünket a Székesegyházban kezdtünk, ahol 11 órakor
szentmisében adtunk hálát a Jóistennek az elmúlt 30 évért, az újraindító
öregcserkészekért, a csapat eddigi összes cserkészéért, szüleinkért és minden
támogatónkért. A szentmisét Szár Gyula Gergely atya, cserkésztiszt celebrálta, a
szentmisén gyóntatott és áldoztatott Kovács Richárd atya, csapatunk
felnőttcserkésze. Nagy örömünkre szolgált, hogy a csapat jelenlegi tagjain és szülein
kívül volt cserkészeink és egykori öregcserkészeink hozzátartozói is eljöttek velünk
közösen ünnepelni.
A szentmise után csapatunk névadójának, Szily János püspöknek szobra mellett
folytattuk az ünneplést. Itt tett ígéretet a Süni és a Nagy Fehér Cápa őrs nyolc
kiscserkésze, valamint fogadalmat a Jégmadár, Kobra és Aligátor őrs kilenc cserkésze.
A szertartás végén a csapat vezetői, őrsvezetői és öregcserkészei kézfogással
cserkésztestvérükké fogadták az ígéretet- és fogadalmat tett cserkészeket.
Délben a VAOSZ-épületben kialakított új, közösségi helyen közös ebéd után
elfogyasztottuk a szebbnél-szebb jubileumi cserkésztortákat. Volt ott kalap, tábortűz,
cserkésztábor-alakú torta őrsi állatok jelképeivel, valamint olyan is, amin a tábori
éjszakában a csillagos ég alatt, patak mellet kint alvó cserkészek voltak. A közösségi
házban az elmúlt 30 év fényképalbumaiból, tábori és őrsi emlékeiből összeállított kis
kiállítást nézték végig a résztvevők, szülők és gyerekek egyaránt. Az ünnepi
összejövetel vetítéssel zárult, ami a csapatot újraindító öregcserkészekről (Ágoston
László, Berkes László és Szabó József cserkésztisztekről) szólt.
Az ünnepség zárása után kimentünk autóval a gencsapáti Szentkúthoz, ahol koszorút
helyeztük el egy öregcserkészünk emlék-kopjafájánál és egy tragikusan elhunyt fiatal
cserkészünk sziklaemlékénél.

Nagylaki András

Képgaléria:

30 éve alakult újjá a 387. számú Szily János cserkészcsapat – Szombathelyi Egyházmegye

 Comments are Closed

^