Gyermekmosoly – Új Finta-kötet

Finta Sándor: Gyermekmosoly című új verseskötetének bemutatóját tartottuk 2019. október első napján iskolánk aulájában. Az ünnep egyfelől azért volt különleges, mert Finta Sándor a Boldog Brenner János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium jogelődjének egykori igazgatója volt, másfelől az általa írt versekhez tanulóink (1-10. osztály) készítették az illusztrációkat.

A műsort Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó igazgatója, a verseskötet kiadója vezette. A brenneres kórus után dr. Székely János megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket. Püspök atya visszaemlékezett gyermekkorára, különösen is az elsőáldozásra való felkészülési időre, amikor Szedő Dénes Mihály verseit énekelték – készülve a szentség felvételére. „Finta Sándor versei hasonlóan kristálytiszták” – fogalmazott a megyésfőpásztor, a rímbe szedett sorok pedig megérintették a diákok szívét, ezt bizonyítják a rajzok, amelyek készültek.

Velünk ünnepelt Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is, aki a Gyermekmosoly cím kapcsán örömét fejezte ki, hogy úgy látja, ebben az iskolában valóban mosoly ül a gyermekek arcán. Finta Sándor világi apostol volt, aki hangyaszorgalommal ténykedett. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben egyre több helyen és ünnepségen lehet majd Finta-verset hallani.

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere úgy fogalmazott: „Szombathely büszke szülötteire és azokra is, akik hosszú évtizedeken át a vasi megyeszékhelyen tevékenykedtek.” Ez utóbbi csoportba tartozik Finta Sándor is, Győr szülötte. Polgármester úr kiemelte, hogy iskolánk egykori igazgatója életében tizenhárom társadalmi szervezet, tizenkilenc egyéb szervezet tagja volt, kilenc regényt, tizenhárom verseskötetet írt. „Értékekkel tudunk nevelni, Szombathely városa pedig becsüli az értékeket” – fogalmazott, majd megköszönte Finta Sándor unokájának, a könyvet összeállítóknak, minden támogatónak és nem utolsó sorban a Jóistennek, hogy ezek a versek közkinccsé válhattak. Köszöntője végén különösen a kötet 64., 84. és 104. oldalán található verseket ajánlotta a kicsik és nagyok figyelmébe.

Englert Zsolt igazgató úr is szólt a közönséghez. Igazgató úr szerint a művészi alkotások most összekötik a múltat, a jelent és a jövőt. Megköszönte az alkotó diákok munkáját és természetesen az iskolánkban dolgozó pedagógusok munkáját is, így köszönetét fejezte ki Tangl Lászlónénak, aki a versek összeállításán dolgozott és Marton Katalinnak, aki az illusztrációk elkészítését segítette szakmai hozzáértésével.

Tangl Lászlóné tanárnő kiemelte a cím pozitív üzenetét, hiszen a gyermekmosoly szó egy olyan szószerkezet, amelynek mindkét tagja pozitív értéket hordoz, majd hozzátette: a versek egy harmonikus világot mutatnak be, amelyben rend uralkodik, amelyben nincs helye a rossznak, a gonosznak, a káosznak. Ha mégis megjelennek ezek a negatív dolgok, abban az esetben is a jó, az emberi értékek győzedelmeskednek, lelepleződik a hiúság, a képmutatás. A tanárnő kiemelte, hogy Finta Sándor különösen is értett a gyermekek nyelvén: feleségével öt gyermeket neveltek, az iskolában pedig nyolcvan diák mindennapi életét vezette.  Különös az istenhit a kötet verseiben, valamint az édesanya motívum, amely párhuzamba állítható a Szűzanya anyaságával, szeretetével.

Marton Katalin tanárnő az illusztrációk létrejöttéről beszélt. Megtudhattuk, hogy az illusztrációkészítés egy különös alkotói tevékenység, amelyet most a diákok is megismertek, főként a rajzszakkör keretében. Illusztrációt készíteni lélekemelő. Összesen kétszáz rajz készült, ezekből hatvanhat került a kötetbe. Negyven diák készítette el ezeket a munkákat – árulta el Marton tanárnő.

A könyvbemutató végén Császár Ernő, Finta Sándor unokája, hagyatékának kezelője ismertette a költő életútját. Császár Ernő kiemelte, hogy a költő mindig büszke volt hitére, vallásosságára. Erre nevelte kisdiákjait is. Tanítványai oly közel álltak a szívéhez, hogy még a háborúban is rájuk gondolt. Császár Ernő megmutatta azt az 1929. májusában kiadott verseskötetet, amelyben csak a gyermekversek voltak, illusztráció nélkül.

A könyvbemutató keretében minden illusztrációt készítő diák átvehetett egy példányt a Gyermekmosoly című kiadványból.

Külön köszönet a műsorban szereplőknek: az énekkarnak Rátkai Imréné tanárnő vezetésével, Bozsodi-Németh Nóra tanárnőnek és Ernyey Júlia 9.n osztályos tanulónak a zenei kíséretért, Molnár Rozália (3.a), Lajos Laura (3.a), Tunkel Soma (3.b), Kiss Ádám (3.b) diákoknak, akik verssel készültek e jeles napra, Henc Zsókának (3.a) és Balog Áron Bogátnak, akik pedig egy Diabelli-négykezest játszottak.

Finta verseskötet bemutató 2019
« 1 A 3 »

 Comments are Closed

^