hétfő, szeptember 16th, 2019

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

A kollégium évnyitó szentmiséje

A kollégiumi évnyitó szentmisére szeptember 11-én, szerdán került sor a Székesegyházban, este 20 órakor. A szentmisét Császár István helynök úr celebrálta. Kollégiumunk új lelkésze mellett több kollégista fiú is segédkezett István Atyának. Volt, aki ministrált, volt, aki felolvasott.  S voltak, akik a szentmise szöveges részének és az énekeknek a kivetítését oldották meg.

A mise zenei részét a művészetis diákok szolgáltatták Sebestyén Virág édesanyja vezényletével. Szereplésük meghitté tette a szentmisét. A mise alatt gyónási lehetőség volt.  Néhányan éltek is a lehetőséggel, hiszen előtte lévő nap Tömő János kollégiumi lelkész bűnbánati liturgiát tartott a kollégistáknak, hogy fel tudjanak készülni a gyónásra.

István Atya szavai életünk lényegére világítottak rá. Thomas Mertont idézte, miszerint mindegyikünknek vannak céljai, vágyai, de mindig azt kell keresnünk, mi a Jóisten célja velünk. Mindig a végső cél távlatából kell rátekintenünk saját életünkre és eszerint kell minden napunkat megtervezni. A mai hangzatos „élj a mának” kifejezést aszerint kell vizsgálat alá vetni, hogy szolgálja-e üdvösségünket vagy sem. Több példát is említett, amikor már rég elballagott kollégisták tértek vissza az atyához és felnőtt fejjel belátták, hogy kellett a fegyelem a középiskolás diákoknak, mert az nem ellenük volt, hanem értük. István Atya a mise végén mindenkinek sikeres tanévet kívánt, és megköszönte zeneművészetis társainknak a színvonalas szereplést.

A szentmise méltó kezdete volt az előttünk álló új tanévnek!

Veni Sancte 2019. - Kollégium

 

(Szilvás Ádám-kollégium)

^