Nagyböjti lelki nap

„Az imádság kieszközli az erőt a böjtöléshez, a böjtölés pedig méltóvá tesz az imádság kegyelmeire. A böjt erősíti az imádságot, az imádság megszenteli a böjtöt, és bemutatja az Úrnak” – mondja Clairvaux-i Szent Bernát apát. Megkezdtük közösen nagyböjti utunkat 2019. március 6-án, amikor is a tornateremben gyűlt össze minden iskolánkban tanuló diák, minden pedagógus és kolléga, hogy együtt imádkozva kérjük a Jóisten kegyelmét a bűnbánati idő kezdetén.

Iskolánk lelkipásztora, Pete Polgár Máté atya mutatta be a szentmisét, amelyet a lelki programok követtek.

Az alsósokat dr. Stift Zoltán atya várta a Don Bosco Művelődési Házban, a felsősöknek Tömő János, a gimnazista 8-11. osztályosoknak pedig Szár Gyula Gergely OPream atya segített a nagyböjti felkészülésben. A délelőtt folyamán a nővérek szentségimádásra várták tanulóinkat, illetve filmvetítést is tartottunk a hetedik évfolyamnak. 

Figyeljünk mindnyájan szívünk füleivel az Úr hangjára. Arra hív, hogy vele együtt járjuk a keresztutat: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem!” (Lk 9,  23)  Mert a keresztben van üdvösségünk, feltéve, ha belé kapaszkodunk. A kereszt igéje – az Apostol szavával élve – azoknak, akik elvesznek oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje. (1Kor 1,18)

Nagyböjti lelki nap
« 1 A 2 »

Comments are Closed

^