Elsőáldozás

2018. május 12-én reggel megtelt a Szombathelyi Sarlós Boldogasszony Székesegyház ünneplő hívekkel. Iskolánk 3. osztályos tanulói járultak első szentáldozáshoz ezen a szép tavaszi napon.
88 diák lelkesen készült erre az alkalomra. Szorgalmasan tanulták a hittant, énekekkel, imádságokkal készültek külön erre az ünnepre, hogy először magukhoz vehessék az Eukarisztiát.
Az ünnepi szentmise főcelebránsa Pete Polgár Máté atya volt. A szentbeszédet Schauermann János atya mondta, a keresztségi fogadalom megújítását Csány Péter atya imádkozta elő. Horváth József atya is koncelebrált a szentmisén, ő a diákok gyóntatásában segített. János atyától azt az útravaló gondolatot kapták a diákok, hogy örüljenek és hordozzák szívükben az Úr Jézust, életük legnagyobb ajándékát úgy, ahogy a prédikációjában bemutatott kislány óvta és védte az édesanyjától ajándékba kapott virágot. Ápolják, őrizzék szívükben Jézust, legyenek méltók hozzá életük minden napján.
A mise után szeretetreggelivel ért véget az ünnep, a Brenner János Kollégiumban.
Elsőáldozás_2018
« 1 A 2 »
Fotó: Tóth Fotó
Cikk: Virágné Geiszler Éva

Comments are Closed

^