csütörtök, augusztus 17th, 2017

Jelenleg napok szerint tallóz...

 

Tájékoztató a „közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak”-ról

2017/2018. tanév I. félév

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q-I. ép. A. szárny I. emelet.) a „KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-KÉPZÉSI   SZAK”

szakirányú továbbképzést indít.

I.    A képzés célja

A képzés célja felkészítést nyújtani:

  • a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához, (ilyenek: a köznevelési intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai mun- kaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakértők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai,)

–  valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez.

A képzés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV törvény, a 10/2006. (IX.25) OKM rende- letben foglalt követelmények a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa X/19/2006-2007.sz. határozata (2007. június 25), valamint az Oktatási Hivatal OH-FHF/1797- 4/2009 számú határozattal módosított OH-FRKP/18030/2007 sz. határozata szerint folyik. A kép- zés négy féléves.

II.  Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szak- képesítésekről kapnak oklevelet.

A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főisko- lai), szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít.

III.    A képzés szervezési formája

A képzés szervezési formája t á v o k t a t á s, a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallga- tók egyéni tanulásra alkalmas feladatokat is tartalmazó elektronikus tananyagcsomagot kapnak.

A képzést MOODLE rendszeren informatikai háttértámogatás segíti.

IV.    A képzés költségei (önköltsége).

Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre (egy félév) 135.000 Ft. (Tanévenként a hivatalos infláció mértékével emeljük.) A költségtérítést a NEPTUN rendszeren keresztül, az ott meghatá- rozott határidőre kell megfizetni!

A költségtérítés fedezi: az oktatás, a vizsgák, a záróvizsgák, az adminisztrációs ( oklevél, pos- ta-, stb.), a tananyagcsomag és a tréning költségeit.

V.  Jelentkezési tudnivalók

  1. A jelentkezés helye: BME Műszaki Pedagógia Tanszék,

(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q-I. ép. A. szárny I. em.)

Telefon: 463-2071; 463-1699; 463-4358; 463-3325 fax: 463-3326

illetve Szombathelyen a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, 9700 Szombathely Táncsics Mihály út 48.

  1. A jelentkezés határideje: június 15. (pótjelentkezés augusztus 28.)
  2. A jelentkezéshez szükséges:
  • egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
  • kitöltött „Jelentkezési Lap” “Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú tovább- képzési szakra. A beiratkozásra 1 darab igazolvány képet hozzon magával!
  • kitöltött „KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS”a       költségtérítés      megfizetésére.(letölthető: http://kozoktvez.mpt.bme.hu honlapról)

AKI A FENTIEKBEN FELSOROLT FELTÉTELEKNEK MEGFELEL, KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEIRATKOZHAT.

(csak olyan jelentkezőt értesítünk külön, aki a feltételeknek nem felel meg)

 

  1. Beiratkozás Szombathelyen:

beiratkozás ideje:*    augusztus 29 (kedd) 14.00-16.00 óráig

a beiratkozás helye:     Brenner János Általános Iskola és Gimnázium, 9700 Szombathely Táncsics Mihály út 48.

AZ INFORMÁCIÓK LETÖLTHETŐK: http://kozoktvez.mpt.bme.hu  honlapról

^