Iseumban jártak a kollégisták

Az idei tanévben Aigner Géza Atya felajánlotta a kollégium diákjainak, hogy Romkert szakkört tart az érdeklődő tanulóknak. Ötletének nevelőink és a diákok is nagyon örültek.

Az első foglalkozásra a díszteremben került sor, ahol a kollégium összes diákjának előadást tartott Szent Márton életéről. A következő program az Iseumban zajlott 2016. szeptember 28-án, ami „A Római Birodalom válaszúton” címet viselte.

A 2 órás előadást Borhy László (Régészettudományi Intézet, ELTE) tartotta. Betekinthettünk a kor politikai, szellemiségi helyzetébe, részletesen megismerkedhettünk a katonacsászárok időszakával, ill. a Pannónia környékén született jelentős császárok életével. Az előadás után következtek a kérdések és válaszok. Az előadó úr kedvesen és figyelmesen hallgatott és válaszolt nekünk. A prezentáció után pogácsával és teával kínálták az érdeklődőket.

 

Tegnap, 2016. október 12-én a „Pannónia Szent Márton korában” c. előadássorozat második alkalmával, Tóth Endre (Magyar Nemzeti Múzeum) Pannonia sacra c. előadását hallhattuk mi, a Brenner János Kollégium kollégistái szintén Aigner Géza plébános úr vezetésével a Romkert szakkör keretein belül. Az előadó úr beszámolt nekünk a III. század közepe fele kialakult városrendszerekről, a IV. századi keresztény leletekről, a pogány rítus és a keresztény rítus közti különbségekről, a IV. századi robbanásszerű változásról, a keresztény térhódításról Pannóniában. Megtudhattuk, milyen privilegizáltság tartozott az egyházra, hogy milyen jelképeket használhattak.

Ezután egy vetítés keretében megnézhettünk egy korabeli térképet az akkori püspökségek elhelyezkedéséről, valamint a pécsi és heténypusztai sírépületek felépítéséről is szó esett. Szent Quirinus révén szó esett a temetkezési szokásokról, és a sírfeliratokról is: „Bone memorial in Deo vivatus” ez állt a legtöbbön. Emellett láthattunk leleteket a 600-as évekbeli korongemlékekből. Az előadás után ismét nagy vendégszeretet várt minket.

Iseum 2016.

Nagy Nikolett Anna-kollégista

 Comments are Closed

^